“Skulle Nalin Pekgul…”

Moderatkvinnornas ordförande reflekterade över utmärkelsen av Anders Borg till Årets hedersjänta:
– Skulle Nalin Pekgul kunnat lämna över en sådan här plakett till en socialdemokratisk finansminister? Göran Persson, Bosse Ringholm, Pär Nuder…