Tummen upp för bara bröst

Könsdiskriminerande klädregler är inte okej. Det slog mp-kongressen nyss fast när man biföll en motion från Grön ungdom.

Motionen kom till efter en debatt om rätten för kvinnor att bada topless på badhus. Kongressbeslutet innebär i praktiken att miljöpartiet nu menar att det är fritt fram för bara bröst.
– Det är självklart orimligt att ha olika klädregler för olika personer, säger Jakop Dalunde, språkrör för Grön ungdom, i en kommentar.