Snabbt och kort

Allra sista anförandet var superkort. Nu ska det röstas.  Högtalarna piper och kallar ledamöterna till votering.