Vad är utkvittning?

Ja, vad är utkvittning — eller kvittning. Riksdagen.se förklarar:

Överenskommelse mellan riksdagspartier om att en eller flera ledamöter frivilligt ska avstå från en viss omröstning för att kompensera att ledamöter från partier som står för en motsatt uppfattning inte kan närvara (varigenom röstbalansen alltså bevaras). Systemet sköts av särskilda kvittningsmän som varje parti utser.”

Kvittningssystemet är tänkt att användas när ledamöter har en hygglig anledning att inte delta — bröllop, begravningar, resor osv.
Många menar att man inte får använda kvittning av politiska skäl, till exempel för att slippa delta i en omröstning där man inte vill rösta med partilinjen. Varje sådan kvittning borde räknas som en nedlagd röst, anser kritiker till hur systemet utnyttjas just på det sättet.