“Värnar allas frihet”

Mehmet Kaplan citerar en pamflett från nya moderaterna och skrattar:
“Vi är partiet som värnar allas frihet — utan undantag”