Hur tjock är en kristdemokrat?

Genomsnittet för midjemåttet hos manliga kristdemokrater är 97,8 cm. Kvinnorna har, kanske förväntat, ett mindre omfång: 82,2 cm.

Så tjocka, eller smala, är kristdemokrater. Åtminstone baserat på de 136 personer som låtit sina midjor mätas under rikstinget.

Enligt Sanofi Aventis, som genomför undersökningen, ligger riskzonen för diverse sjukdomar vid 88 cm midjemått för kvinnor.
Männens riskgräns är 102 cm.