Jämställdhetsbeslut

Rikstinget beslutade på fredagen om riktlinjer för partiets jämställdhetspolitik. Ett axplock:

– De dagar i föräldrapenningen som är reserverade för pappan, de så kallade “pappadagarna”, ska fördubblas. Från 10 dagar till 20 dagar.
– Det ska bli lättare för företagare att erbjuda löneförmåner som underlättar vardagen för föräldrar — t ex barnpassning, städning eller tvätt.
– Premiepensionen ska automatiskt delas mellan makar så länge deras barn är yngre än 12 år. Vill man inte dela måste man aktivt begära det.
– Det ska bli lättare att överlåta VAB-dagar och vårdnadsbidrag till andra än föräldrarna, till exempel mor- och farföräldrar eller andra närstående till familjen.
– Kristdemokraterna ska verka för en kriminalisering av sexköp inom hela EU.