Schlaug påminner om Pethrus

Miljöpartisten Birger Schlaug bloggar med anledning av rikstinget. Han anser att det kanske är dags att påminna kristdemokraterna om Lewi Pethrus, som låg bakom bildandet av partiet.

Det första partiprogram man tog fram var, noterar Schlaug, mycket radikalt och låg mer till vänster än dagens kd-politik: Stark fördelning mellan rik och fattig, hård politisk styrning av ekonomin, höga skatter på inkomster och tal om förstatligande av banker.

Det är inte precis de tongångarna när statsrådet Odell talar i dag.

Schlaug menar också att Petrus idéer om en decentraliserad organisation rimmar mycket väl med de som är grunden för gröna partier i dag.