KOMMENTAR/Arne Modig: Många rödgröna väljare positiva till nya samarbetet

UNDERSÖKNING. Det nya rödgröna samarbetet får godkänt av de egna väljarna. Sex av tio är positiva — även om var tredje tror att partierna kommer att ha svårt att hålla ihop.
Samtidigt tror var tredje borgerlig väljare att samarbetet ger de rödgröna en fördel.

Novus Opinion har på uppdrag av TV4Nyheterna genomfört en undersökning bland svenska väljare om deras syn på det nya rödgröna samarbetet som syftar till att bilda en gemensam koalitionsregering mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om man vinner valet 2010.

Rödgröna positiva
Undersökningen visar att sex av tio rödgröna väljare är positiva till det nya samarbetet mellan s, mp och v. Knappt två av tio är negativa till samarbetet och i stort sett lika många är varken positiva eller negativa.

Resultatet visar att de rödgröna väljarna, åtminstone så här långt, är positiva men inte helt igenom entusiastiska inför det nya samarbetet.

Bland de rödgröna väljarna anser sex av tio att det nya samarbetet kommer att göra det lättare för oppositionen att vinna valet 2010. Knappt tre av tio tror att det nya samarbetet gör det svårare att vinna valet 2010.

Det är alltså tydligt att det nya samarbetet känns som ett stöd för många, men inte alla rödgröna väljare.

Borgerlig oro
Samtidigt kan man se en viss oro hos de borgerliga väljarna. Bland borgerliga väljare tror tre av tio att det nya samarbetet kommer göra det lättare för de rödgröna att vinna valet 2010.

En klar majoritet av de rödgröna väljarna anser att det är en fördel inför möjligheterna att vinna valet 2010 att miljöpartiet ingår i samarbetet. Det samma gäller synen på att vänsterpartiet ingår i samarbetet.

Alternativen jämförs
I undersökningen ställdes en fråga om vad som utmärker den nuvarande regeringen respektive vad man tror en ny koalitionsregering med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet skulle stå för. Här redovisas vad borgerliga väljare anser om den nuvarande regeringen respektive vad rödgröna väljare tror att en ny koalitionsregering skulle stå för:

  Skulle i dag rösta på m, fp, c eller kd:
nuvarande regeringen
Skulle i dag rösta på s, v eller mp:
en ny koalitionsregering
Kan sköta Sverige i svåra tider 73% 51%
Kommer att ha svårt att hålla ihop 13% 35%
Trygghet för vanligt folk 37% 60%
En bra vision för framtiden 65% 52%
     

Bland borgerliga väljare anser många att den nuvarande regeringen står för att de kan sköta Sverige i svåra tider respektive har en bra vision för framtiden.

Många rödgröna väljare anser att en ny koalitionsregering mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet skulle stå för trygghet för vanligt folk, men också i viss mån att man kan sköta Sverige i svåra tider respektive har en bra vision för framtiden.

De rödgröna väljarna tror oftare än borgerliga väljare att den egna regeringen kommer att ha svårt att hålla ihop.

Undersökningen
Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel. För undersökningen genomfördes 1000 intervjuer den 8 december 2008.