KOMMENTAR/Arne Modig: “Viktiga väljarströmmar har vänt”

arne_modig
OPINION.
Moderaterna fortsätter att stärka sin ställning i opinionen — samtidigt som nedgången bryts för socialdemokraterna. Arne Modig kommenterar TV4/Novus Opinions väljarbarometer för december.

Den finansiella och ekonomiska krisen har under hösten 2008 skapat rörelser bland väljarna som knappast någon kunde förutse. Utvecklingen under hösten har ökat väljarnas förtroende för regeringens arbete. Främst statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg har fått goda betyg för sina insatser så här långt.

Samtidigt har den utdragna processen fram till ett samlat röd-grönt regeringsalternativ skapat osäkerheter om oppositionen. Allt detta har på olika sätt bidragit till en omsvängning i viktiga väljarströmmar.

(m) fortsätter öka
I december har moderaterna stöd av 27,9 procent. Moderaterna ligger därmed 1,7 procent över valresultatet 2006. Det är partiets högsta värde sedan våren 2007. Sedan november har stödet ökat med 2,4 procentenheter (ej signifikant).

För moderaterna har hösten medfört stora förändringar. Väljarstödet har ökat 6,6 procentenheter sedan augusti. Ökningen under hösten är särskilt tydlig bland män och storstadsbor, men också bland äldre väljare. Moderaterna förlorade tidigare väljare till främst socialdemokraterna. Dessa vänder nu tillbaka till moderaterna.

Tar väljare från (fp) och (c)
Samtidigt vänds tidigare väljarförluster till folkpartiet och centerpartiet så att moderaterna nu istället tar väljare från folkpartiet och centerpartiet. En tydligt bidragande orsak till partiets framgångar är också att passiviserade moderata väljare nu åter kan tänka sig att rösta på moderaterna.

Folkpartiet får i mätningen stöd av 5,8 procent, en nedgång på 1,5 procentenheter (ej signifikant) sedan föregående månad. Efter att stegvis ha minskat något under senare månader ökar centerpartiet åter till 6,2 procent.

Centerpartiet har tidigare tappat en del väljare till socialdemokraterna. Denna överströmning minskar nu, men samtidigt ökar väljarförlusterna till moderaterna.

Kristdemokraterna backar svagt till 4,2 procent (- 0,1 procentenheter). Inget tyder därmed på att partiet allvarligt skadats av hösten debatter om könsneutrala äktenskap.

(s)-nedgång bryts
Socialdemokraterna får i december stöd av 37,8 procent. Den tidigare kraftiga nedgången för partiet under hösten bryts därmed och vänds istället i en svag uppgång. Trots den stora nedgången för socialdemokraterna under hösten ligger dock stödet i december 2,4 procentenheter över valresultatet 2006.

Under hösten har socialdemokraterna tappat tydligt bland män och äldre. Samtidigt kan man se att den tidigare tydliga överströmningen från moderaterna vänder och tunnas ut.

Bästa stödet för (v) sedan valet
Vänsterpartiet får i december stöd av 7,2 procent av väljarna. Vänsterpartiet har ökat tre månader i rad och hamnar nu på sitt bästa värde sedan valet 2006. Under intervjuperioden kom beskedet om rödgrönt valsamarbete mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Inget i mätningen tyder på att vänsterpartiet eller miljöpartiet direkt gynnats av detta besked. Det kan snarare vara så att socialdemokraterna gynnats.

(mp) fortsatt tredje störst
Miljöpartiet får i december stöd av 7,3 procent. Miljöpartiet ligger 2,1 procentenheter över valresultatet 2006 och behåller därmed sin position som tredje största parti.

I december har allianspartierna tillsammans stöd av 44,1 procent av väljarkåren jämfört med 42,4 procent i november, en ökning med 1,7 procentenheter. 52,3 procent skulle i december rösta på något av de röd-gröna oppositionspartierna.

Avståndet mellan blocken minskar igen
Trots uppgången för oppositionen minskar skillnaden mellan blocken något. Blockskillnaden är därmed 8,2 procentenheter. På blocknivå påminner läget i väljarkåren därmed om vad många väljarundersökningar visade under våren 2004. Då låg stödet för det socialdemokratiska regeringsunderlaget i flera mätningar drygt 7 procentenheter före det samlade stödet för de borgerliga partierna.

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. 2 000 personer deltog i undersökningen som genomfördes mellan den 2 och 15 december.