KOMMENTAR/Arne Modig: Moderaterna tappar stöd

arne_modig
OPINION. Moderaternas framgång under hösten vänds i januari till en svag nedgång. Istället börjar de rödgröna åter öka sitt försprång.

I januari får moderaterna stöd av 25,5 procent. Det är en nedgång på 2,4 procentenheter sedan december. Resultatet innebär att den kraftiga uppgången som skett för Moderaterna under hösten bryts och vänds i en nedgång. Moderaterna ligger i januari åter under resultatet i valet 2006.

Ett nytt läge i januari?
Under hösten 2008 fick väljarna i rask takt en allt mer dyster syn på de ekonomiska framtidsutsikterna. I december hade allmänheten t ex mycket negativa förväntningar på den framtida arbetslösheten. Sjunkande räntor och kommande skattesänkningar tycktes dock i december ge vissa ljusningar.
Under hösten möttes regeringen av ett ökande förtroende bland väljarna för sitt arbete. Samtidigt hade den rödgröna oppositionen problem med att forma sitt regeringsalternativ.

Möjligtvis har det nu i januari inträtt ett delvis nytt läge där oppositionen börjat få mer ordning på sitt agerande samtidigt som kraven på regeringen ökat att få till stånd verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen i ekonomin.

Socialdemokraterna fortsätter svagt framåt
Socialdemokraterna får i januari stöd av 38,8 procent, en uppgång med 1,0 procentenheter sedan december. Januarimätningen bekräftar därmed att tappet i väljarstödet för Socialdemokraterna har stannat av och bytts i en svag uppgång.

Miljöpartiet får i januari stöd av 7,6 procent. Det är första gången sedan valet 2006 som Miljöpartiet tre månader i rad ligger över 7 procent. Miljöpartiet behåller därmed sin position som tredje största parti.

Kristdemokraterna har inte missgynnats av kritiken
Kristdemokraterna ökar 0,9 procentenheter till 5,1 procent. Det är Kristdemokraternas högsta värde på över två år. Inget talar därmed för att Kristdemokraterna missgynnats av den senaste tidens kritik bl. a. av hur man gick tillväga för att fastställa partiets lista till Europarlamentsvalet.

Folkpartiet får i mätningen stöd av 6,1 procent och Centerpartiet stöds av 5,7 procent. Resultaten visar att varken Folkpartiet eller Centerpartiet har gynnats av utvecklingen under hösten.

Vänsterpartiet får i januari stöd av 6,7 procent av väljarna, en svag nedgång sedan december med 0,5 procentenheter.

Stödet för de röd-gröna ökar
I januari har allianspartierna tillsammans stöd av 42,4 procent av väljarkåren, en nedgång med 1,7 procentenheter (ej signifikant). Alliansen är därmed tillbaka på samma stöd som gällde under november. 53,1 procent skulle i december rösta på något av de röd-gröna oppositionspartierna. Det innebär att stödet för oppositionen ökar för andra månaden i rad (0,8 procentenheter).

I januari ökar skillnaden mellan blocken för första gången sedan före sommaren 2008. Sammantaget ökar skillnaden mellan blocken med 2,5 procentenheter till 10,7 procent.

Sverigedemokraterna ökar 0,7 procentenheter till 3,0 procent

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. 2.000 väljare väljare har för denna mätning intervjuats under perioden 6 till 19 januari 2009.