Ökande stöd för kärnkraften

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

KOMMENTAR. Stödet för kärnkraften bland svenskarna är stort — och fortsätter att öka, visar mätningar från Novus Opinion.

Novus Opinion har efter energiuppgörelsen genomfört två opinionsmätningar om kärnkraften. Regeringen presenterade energiuppgörelsen på förmiddagen 5 februari. På kvällen samma dag intervjuade Novus 1.000 svenskar via telefon på uppdrag av Nätverkets för framtiden energi.
5 och 6 februari intervjuade Novus ytterligare 1.000 svenskar på uppdrag av TV4Nyheterna via webb.

Novus undersökning för Nätverket för framtiden energi visar att en majoritet av svenskarna är positivt inställda till energiuppgörelsen. I frågan påmindes de intervjuade om att uppgörelsen både innehåller t ex kraftigt ökade ambitioner när det gäller vindkraft och att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla reaktorer med moderna. Svaret blir då att 7 av 10 svenskar anser att energiuppgörelsen är bra.

Mätningen för TV4Nyheterna visar att vi sedan oktober har fått en ökning av andelen som kan tänka sig att vid behov bygga nya reaktorer. Det är framför allt bland alliansens väljare som det skett en tydlig förflyttning från uppfattningen att man bör nöja sig med de reaktorer som finns idag till uppfattningen att vi vid behov kan bygga nya reaktorer.

Bland de rödgröna partiernas väljare har det nu skett en förflyttning i motsatt riktning. Bland dessa ökar nu andelen som vill fortsätta avveckla kärnkraften genom politiska beslut. En rimlig tolkning är att Mona Sahlins avvisande hållning när det gäller frågan om nya reaktorer får genklang i de egna leden och därmed aktiverar en latent kritisk kärnkraftsopinion bland de röd-gröna väljarna.

Den här utvecklingen, med en tydligare polarisering mellan de två blockens väljare, skapar ny grogrund för att kärnkraftens framtid blir en större och mer tydligt blockskiljande fråga i valrörelsen 2010.
Novus mätning antyder också att väljarnas intresse för kärnkraftsfrågan ökat och att den därmed har förutsättningar att 2010 få större betydelse när väljarna ska bestämma sig än den haft i senare val.

Debatten om kärnkraftens framtid har länge handlat om antalet reaktorer. Under senare tid har frågan om platserna blivit aktuell på nytt sätt. Novus mätningar visar att fler svenskar kan tänka sig nya reaktorer om dessa byggs på de platser där det idag redan finns kärnkraftverk.