KOMMENTAR/Arne Modig: Opinionsskiftet bekräftas

arne_modig
OPINION. Kristdemokraterna är åter under 4-procentsspärren — samtidigt som blockskillnaden ligger kvar på en lägre nivå efter höstens omsvängning i opinionen, visar TV4/Novus Opinions väljarbarometer för februari.

Från våren 2007 till oktober 2008 pendlade blockskillnaden mellan 14 och 18 procent. Efter omsvängningen under senhösten har skillnaden mellan blocken legat mellan 7 och 10 procent. Februari månads mätning från TV4/Novus Opinion bekräftar det nya läget mellan blocken.

I februari har allianspartierna tillsammans stöd av 43,2 procent av väljarkåren och de röd-gröna oppositionspartierna har stöd av 50,6 procent. Skillnaden mellan blocken ligger därmed i februari på 7,4 procent.

Kd utanför riksdagen
Samtidigt hamnar Kristdemokraterna för första gången på ett och ett halvt år under 4-procentsspärren. Partiet stöds idag av 3,4 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter sedan januari vilket är en statistiskt säkerställd nedgång.

De senaste veckorna har intresset för politik varit stort i media. Regeringens utspel med en ny energipolitisk uppgörelse fick mycket uppmärksamhet. Kärnkraften kom på nytt i fokus när alliansregeringen gjorde upp om en gemensam hållning där man öppnar för byggandet av nya reaktorer. Socialdemokraterna och de två rödgröna samarbetspartierna har uppträtt enat i en gemensamt avvisande hållning där man inte vill tillåta byggandet av nya reaktorer.

Moderaterna framåt
Sannolikt har den senaste tidens händelser åtminstone delvis gynnat Moderaterna och Folkpartiet medan främst Socialdemokraterna tycks ha missgynnats.

I februari får Moderaterna stöd av 27,3 procent, en uppgång på 1,8 procentenheter sedan januari (ej signifikant). Stödet för Moderaterna ligger därmed nästan i nivå med stödet i december. Folkpartiet går i mätningen fram med 1,1 procentenheter (ej signifikant) till 7,2 procent. Det är andra månaden i rad som Folkpartiet går svagt framåt.

Centerpartiet backar svagt för andra månaden i rad. Centerpartiet har nu stöd av 5,3 procent.

S lägsta värde sedan valet
Socialdemokraterna får i februari stöd av 36,7 procent vilket är partiets lägsta värde sedan valet 2006. Socialdemokraterna har sedan januari minskat med 2,1 procentenheter (inte signifikant).

Vänsterpartiet får i februari stöd av 6,4 procent av väljarna, en svag nedgång sedan januari med 0,3 procentenheter. Miljöpartiet får i februari stöd av 7,5 procent, vilket är i stort sett samma värde som i januari (- 0,1 %). Miljöpartiet har fyra månader i rad legat över 7 procent. Partiet behåller sin position som tredje största parti.

Sd åter över riksdagsspärren
Sverigedemokraterna stöds av 4,1 procent, en ökning med 1,1 procentenheter sedan januari. Det är tredje gången sedan valet 2006 som Sverigedemokraterna hamnar över 4 %-spärren.

TV4/Novus Opinion är en av de stora väljarbarometrarna i Sverige. Novus Opinion har för denna mätning intervjuat 2.000 väljare under perioden 3 till 16 februari 2009.