MUFSTRIDEN: Pressen ökar på Wykman och MUF-ledningen

niklaswykmanmejl1

Foto: Scanpix/MONTAGE

PRESSAD. UPPDATERAD. MUF-ordföranden Niklas Wykman pressas nu hårt av flera distrikt. MUF Stockholm kräver att förbundsledningen drar tillbaka uteslutningsärendena mot styrelsemedlemmarna i Göteborg. Politikerbloggen har läst de nya mejlen.

Striden inom moderata ungdomsförbundet växer och nu kritiseras förbundsledningen, med Niklas Wykman i spetsen, för beslutet att inleda uteslutningsärenden mot styrelsen för MUF Göteborg.

Via Facebook har Göteborgsstyrelsen startat ett upprop: “Stå upp för demokratin och stöd MUF Göteborg”, en grupp som just nu lockat närmare 700 medlemmar.
Samtidigt har MUF Stockholm, som leds av Hampus Magnussons flickvän, uttalat sitt stöd för MUF Göteborg i mejl till förbundsledningen. Distriktet skriver:

“Vi beklagar givetvis den konflikt som nu uppstått men också hanteringen av densamma från Moderata ungdomsförbundets generalsekreterare och förbundsstyrelse, som i frågan om uteslutning av MUF Göteborgs distriktsstyrelse agerat på ett sätt som är ovärdigt Moderata ungdomsförbundet.”

MUF Stockholm kräver samtidigt att förbundsstyrelsen drar tillbaka uteslutningsärendena:

“Vi anser inte att hot om uteslutning är vare sig lämpliga eller legitima tillvägagångssätt för vår organisation att hantera denna typ av händelser. MUF Stockholms distriktsstyrelse valde därför att uttala sitt fulla stöd för MUF Göteborgs distriktsstyrelse genom att kräva att förbundsstyrelsen drar tillbaka uteslutningsärendet mot MUF Göteborgs distriktsstyrelse.”

Även i Gävle är ledningen öppet kritisk. Politikerbloggen har tagit del av ett mejl skrivet av ordföranden Jacob Edin, MUF Gävle, där han skriver följande under brevet från MUF Stockholm:

“Det känns självklart att stå bakom detta.”