MUFSTRIDEN: “Uteslutning bör användas med restriktivitet”

moderaterna

Foto: Scanpix

MEDLING. MUF Göteborg kontaktade partiledningen för att få hjälp i bråket med förbundsledningen. Uppdraget gick till kanslichefen HB Ekström som nu uttalar sig om MUF-striden för första gången.

HB Ekström är ansvarig för partiformalia och har av partiledningen fått i uppdrag att samtala med parterna. Syftet är att försöka hitta en lösning på konflikten mellan MUF Göteborg och förbundsledningen med ordföranden Niklas Wykman i spetsen.

Till Politikerbloggen säger nu HB Ekström:
– Det är alltid olyckligt när denna typ av interna problem skymmer våra möjligheter att tala om viktiga samhällsfrågor och hur vi vill göra Sverige bättre. Uteslutning är en extraordinär åtgärd som ska användas med största restriktivitet.

– En dialog med MUF hade redan inletts när vi fick brevet från Göteborg. Bråken inom MUF är självklart negativa för MUF just nu. Vår förhoppning är att vi gemensamt kan lösa problemen och istället fokusera på att möta väljarna i kommande valrörelser.