Läs deras brev till medlemmarna

wanjamona

Foto: Scanpix

SKRIVER. Wanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin skriver nu ett öppet brev till sina medlemmar. Politikerbloggen publicerar här brevet i sin helhet.

Politikerbloggen återpublicerar här brevet som finns på bland annat IF Metalls hemsida:

De senaste dagarna har vi kunnat höra påståenden att den facklig-politiska samverkan är något förlegat eller hotat. Vårt tydliga gemensamma budskap är: ingenting kunde vara mer felaktigt! I tider av stigande massarbetslöshet behövs en stark facklig-politisk samverkan mer än någonsin.

Däremot är den svenska modellen, jobben och välfärden hotad. Både av regeringens försämringar för löntagare och låg- och medelinkomsstagare, men också av den passivitet regeringen visar inför jobbkrisen.

Sverige befinner sig i en konjukturnedgång av historiska mått. Månad efter månad slås rekord i antal varsel. Prognoser förutspår att en halv miljon människor kommer att vara arbetslösa nästa år. Var sjätte industrijobb försvinner. Det är en mycket allvarlig situation.

Oron sprider sig nu kring köksborden och fikaborden runt om i Sverige. Klarar vi av räntor och amorteringar på radhuset om en i familjen blir arbetslös? Har vi råd med fotbollslägret när springvikariaten blir färre?

Samtidigt har Sverige en regering som har valt passiviteten som ledstjärna. Man säger sig inte ha råd att bekämpa arbetslösheten. Istället väljer man att sänka skatten för lånade pengar, mest till dem som redan har mest.

Den 20 april startar vårkampanjen inför första maj där huvudparollen lyder Jobben först. Vi vill att vi tillsammans som en samlad arbetarrörelse använder vårkampanjen till att sprida vårt budskap till så många som möjligt. Det går att vända jobbkris till framtidstro. Men det kräver en regering som vågar agera. Vi socialdemokrater sätter alltid jobben först.

Ge alla unga en chans
Rekordstora ungdomskullar går ut gymnasiet i juni samtidigt som ungdomsarbetslösheten stigit till ofattbara 25 procent. Regeringen har skurit ner på antalet högskoleplatser och slaktat Komvux vilket ytterligare försvårar för ungdomarna. Vi vill investera i 90 000 sommarjobb åt ungdomar, 10 000 extra sommarkurser på högskolam, sommarundervisning för de som inte klarar behörighet och mycket mer.

Investera i utbildning och kompetens
Det går att använda lågkonjunkturen till att bygga Sverige starkare inför framtiden. Kunskapslyftet under nittiotalskrisen är ett lysande exempel på det. Vi vill omedelbart bygga ut den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen, genomföra ett spetskompetenslyft för de som nu varslas, bygga ut högskolan, invetsera i Komvux. Vi vill också att det ska ges möjlighet till utbildning för de anställda när efterfrågan viker för att därmed undvika uppsägningar. Med utbildning i lågkonjunktur är arbetskraften rustad den dagen konjunkturen vänder.

Trygghet för förändring
Starka trygghetsförsäkringar gör att människor vågar pröva nytt, vågar satsa framåt. Därför är en stark a-kassa något som inte bara skapar trygga människor, utan även ekonomisk tillväxt. Vi ser nu de förödande konsekvenser det får när den moderatstyrda regeringen förstört a-kassan. Vi tycker att de allra flesta ska få ut 80 procent i a-kassa. Det skapar tillväxt och framtidstro.

Stoppa massuppsägningarna i kommuner och landsting
Den moderatledda regeringen vägrar att ge kommunerna extra statsbidrag i år. Och för kommande år får de mindre än vad regeringens egna experter föreslår. För regeringen är det viktigare med skattesänkningar. Vi vill istället investera mer i kommuner och landsting, med start redan i år i, för att minska antalet uppsägningar.

Bygg Sverige ur krisen
Det finns många investeringar som behöver göras; infrastruktur behöver rustas upp, järnvägar behöver byggas, miljonprogramsområdena behöver rustas och energieffektiviseras och vi vill därför införa ett ROT-avdrag till fastighetsägare. Att göra det nu i långkonjunkturen är smart – det blir billigare och det är konjunkturdämpande. Därför vill vi tidigarelägga ett antal investeringar.

Kom med i vårkampanjen! Det lönar sig alltid att bekämpa arbetslösheten. I facklig-politisk samverkan sätter vi jobben främst!

WANJA LUNDBY-WEDIN
Landsorganisationens ordförande

MONA SAHLIN
Socialdemokraternas partiordförande