Fredrick Federley: “Centerpartiet borde få två ministerposter till”

federley

Foto: Scanpx

FÖRSLAG. UPPDATERAD. Centerpartiets riksdagsledamot Fredrick Federley tycker att moderaterna är för stora — i regeringen. Det behövs en regeringsombildning, skriver han.

Vid 16-tiden i dag tog Federley tillbaka förslaget. Läs mer här.

Fredrick Federley gör i dag utspelet i sin blogg:

Jag har en längre tid gått och funderat på vad det är som gör att de tre mindre partierna i Allians för Sverige inte lyfter på samma sätt som moderaterna gör. En hel del av den förklaringen ligger med självklarhet i exponeringen som ledande företrädare får.

Att moderaterna är fler i regeringen än de tre mindre partierna är inte märkligt. Men den del i ekvationen som inte vägts in är exponering och utdelning när man fördelat posterna. Ska Alliansen hålla under det sista prövande året under finanskris och innan valet krävs en regeringsombildning med större utslag för de tre mindre pratierna och moderaterna får stryka på foten. Moderaterna försåg sig väl direkt efter valet. Nu har de haft honnörsplatserna och därtill fått påfyllning i faten. Nu är det dags att dela med sig.

Det skulle därtill visa på än mer av samförståndsanda än vad som redan visats. I förhållande till den splittrade oppositionen ger det ytterligare en styrkeposition.

En enligt mig rimlig fördelning vore att centerpartiet fick ytterligare två ministrar, folkpartiet och kristdemokraterna ytterligare varsin ministerpost. Det skulle dels reflektera storleken hos partierna i riksdagen samtidigt som det skulle ge en större tyngd åt samtliga tre mindre partier.

Att statsminister, finans och utrikesministerposterna är låsta till moderaterna har jag inga problem med. I övrigt bör inga låsningar finnas. Särskilt intressanta är posterna som arbetsmarknadsminister och justitieminister där den förra bör tillfalla centerpartiet och den andra till folkpartiet.

För samarbetets varaktighet och för att med kraft kunna gå till val som fyra partier krävs denna förändring och det finns därför all anledning för mig att lyfta den på riskdagsgruppen där den hör hemma.

När riksdagen öppnar i höst vill jag se en regeringsombildning som med kraft tar Alliansen till seger i valet 2010!

TV4Nyheternas Anders Pihlblad skriver här om Federleys krav på regeringsombildning.