DEBATT: Efter domen: “Ny lagstiftning för internet är akut”

madeleinesjostedt

Foto: Scanpix

DEBATT. Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) skriver nu på Politikerbloggen om The Pirate Bay-domen.

Det är sällan det känns radikalt att kräva en utredning. Men domen mot mot Pirate bay, den minskade internetanvändningen efter ipred-lagstiftningens införande och telekompaketet från EU mm, visar att behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på internet är akut.
Dagens lagstiftning tar uppenbarligen inte hänsyn till den positiva kraft för kultur- och informationsutbyte i världen som finns i fildelningen och i andra tekniker, utan pressar in något helt nytt i en form som försökte lösa 1900-talets upphovsrättsproblem.

Målet för en ny lagstiftning ska alltså inte vara att förhindra fildelning, som domen och ipred-lagen kommer att leda till. Målet ska istället vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Även med ett kort historiskt perspektiv är det svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt.

Jag tycker att man ska betala för musik och film som man laddar ned på internet om någon äger upphovsrätten till den. Men i dagsläget är det tex mycket svårt för den enskilde personen som laddar ned musik från tex Pirate bay att veta om den är upplagd lagligt eller inte. Risken är alltså att många människor låter bli att ta del även av det lagliga utbudet som finns. Det vore en katastrof. Att kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap och kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är stötande.

Internet är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring boktryckarkonsten.
Tillgängligheten till kultur via internet är vårt århundrades viktigaste kulturfråga. Vi måste alltså förhålla oss till detta på ett öppet och konstruktivt sätt.
Därför är också utmaningarna för politiken svåra. Lagstiftningen måste utformas så att den överlever ett par decennier. Många komplicerade frågor ställs på sin spets.

Hur ska en lagstiftning se ut som tillgodoser de motstridiga intressen som kan finnas mellan upphovsmän och användare? Självklart måste vi ha ett system där artister kan få betalt för sina alster, men samtidigt måste kunskapstörst och kulturutövande uppmuntras.
Var är det rimligt att gränserna för upphovsmännens äganderätt går, och hur lång tid ska upphovsrätten gälla? Som jurist vet jag att t ex synen på äganderätten, och dess gränser, har varierat högst väsentligt genom åren – och lagstiftningen med den.

Dessa frågor och många andra som finns i debatten kan inte besvaras genom förändringar i praxis eller anpassningar av EU-direktiv. Det behövs en djupgående analys av hur de viktiga värdena av yttrandefriheten, kunskapstörsten och upphovsrätten ska kunna garanters på internet i framtiden. Därför är det radikalaste kravet till regeringen just nu: Tillsätt en utredning för att modernisera lagstiftningen kring upphovsrätten på internet!

MADELEINE SJÖSTEDT
kultur- och idrottsborgarråd (fp) i Stockholm stad