REPLIK: Du har inte läst dina egna rapporter, Beatrice Ask!

askdebatt

Foto: Scanpix, Montage: Politikerbloggen.se

REPLIK. Nu svarar sju debattörer justitieminister Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet och hävdar att hon inte läst sina egna rapporter.

För ett år sedan publicerade referensgruppen The Future Group den rapport som mycket av skriverierna kring Stockholmsprogrammet kretsat kring. The future group bestod av justitieministrarna för de föregående och de kommande EU-ordförandeländerna, och var totalt tolv personer. Däribland vår egen justitieminister Beatrice Ask.

Bland annat föreslog Framtidsgruppen, med Beatrice Ask således, att man ska “försäkra sig om bäst möjliga dataflöde inom unionen” mellan brottsutredande myndigheter, tullverk, och underrättelsemyndigheter. I ett land som nyligen infört FRA-lagen samt står i begrepp att verkställa Datalagringsdirektivet är det naturligt att anta att dessa data kan komma att utgöra en del av det “bästa möjliga dataflödet”. Dessutom specificerar man att bland annat säkerhetsteknologi ska komma att utgöra en samarbetsram inom Stockholmsprogrammet.

Minns inte Beatrice Ask att hon varit med om att skriva detta, eller är det så att hon i det nuvarande politiska klimatet kring integritetsfrågan vill fjärma sig från sina tidigare ställningstaganden? Det är ju i så fall något som vi kritiker välkomnar, men som vi blir smått brydda av med tanke på hennes svängning från FRA-kritiker under oppositionstiden till FRA-kramare i regeringsställning.

Det finns många exempel i den replik som vi här replikerar, och som kanske utmanar läsarnas tålmodighet att gå igenom, men påståendet att flygresor inte ska registreras besvaras i Kommissionens förslag där det står att “ett system för elektronisk registrering av inresor till och utresor från medlemsstaternas territorium bör inrättas”,

I samma kommissionsförslag står det i punkt 3.3 att man ska verka för en harmonisering av det rättsliga området avseende terrorism, organiserad brottslighet och brott riktade mot EU:s ekonomiska intressen. Det låter ju inte så farligt, men det handlar om att en medborgare som döms i Frankrike att bli avstängd från internet och som får 3 miljoner kronor i bötet ska bestraffas även inom svensk domvärjo.

Vi har redan datalagringsdirektivet som ska spara mobilpositioner, och efter den problematik som regeringskansliet uppenbarligen upplever avseende detta kunde man tänka sig att Beatrice Ask skulle känna till detta. Dessutom har vi på svensk mark FRA-lagen som gör just att “internetanvändningen övervakas”. I ljuset av harmoniseringen av dataflödena så ser vi inte några förslag på att detta skulle undantas inom ramen för Stockholmsprogrammet.

Vi kan fortsätta så här, för på punkt efter punkt så kvarstår faktum att det Beatrice Ask säger är oriktigt, och man kunde ju tro att regeringsföreträdare efter de senaste åren borde ha lärt sig att det inte längre går att stå upp i media och säga sådant som inte är sant. Vi ser fram emot en dialog med Beatrice Ask, och hela regeringen, men då måste regeringen och Ask självklart utgå från en med sanningen överensstämmande position.

Vi förstår att regeringen är pressad och stressad av det opinionsmässiga gungfly som man har hamnat i, men lösningen är inte en tvärsäker låsning vid oriktiga talepunkter som ingen tror på, utan att regeringen nu kommer på banan och deltar i en uppriktig och gedigen dialog om förutsättningarna för den personliga integriteten både här i vårt land och på EU-nivå. Bryt den sedvanliga EU-sekretessen, och förlita er på “den svenska modellen” med öppenhet och transparens och deltagande.

Olof Bjarnason – Riksdagssvar.se
Amanda Brihed – Nätverket Svart Måndag
Niklas Starow – Samhällsdebattör
Jens Odsvall – Nätverket Svart Måndag
Erik Hultin – CenterUppropet.se
Gun Svensson – pensionär
Björn Pedersen – Liberala nätverket för integritet