SOMMARDEBATT: De nya fattigpensionärerna deltidsjobbar

magdalenaandersson
DEBATT.
Ordföranden för moderatkvinnorna, Magdalena Andersson, skriver i dag på Politikerbloggen om morgondagens fattigpensionärer som kan vara dagens deltidsarbetande kvinnor.

Deltidsarbete, självvalt eller ofrivilligt, får konsekvenser för pensionen. Av dem som tar ut pension i dag så får kvinnorna ungefär 65 procent av vad männen får. Det finns flera anledningar till det, kvinnors lägre löner är en, den totala arbetstiden är en annan.

Det finns många frågor som är värda att ställa kring deltidsarbete. Ska den person i en familj som tar större ansvar för barnen få mindre att röra sig med som pensionär? Vad händer vid en skilsmässa? Hur gör man för att kompensera för inkomstbortfall som påverkar pensionen? Vilket ansvar har arbetsgivare för att erbjuda möjlighet till heltid? Har offentlig sektor större ansvar?

Och den största frågan: Är dagens deltidsarbetande kvinnor morgondagens nya fattigpensionärer? Moderatkvinnorna vill förhindra det och föreslår att pensionspoäng ska delas.

Statistiska Centralbyråns uppgifter över hur föräldrar arbetar i dag visar att det fortsatt är stora skillnader. I gruppen föräldrar som har barn upp till 17 år så är det mellan 30 och 50 procent av mammorna som arbetar deltid. Vad gäller pappor i samma situation är det endast 5 procent av dem som går ner till deltid så länge barnen går i skolan.

Även om det är ett livsval som man i familjen är helt överens om när beslutet tas, är det många kvinnor som i beslutsstunden inte funderar på vad som händer 40 år framåt i tiden. Som inte tänkt över att den arbetstid hon har här och nu påverkar det hon får i pension i en avlägsen framtid. Och eftersom det oftast är kvinnorna som förändrat sin arbetstid, så är det kvinnor som senare kommer att få en lägre pension.

När deltidsarbete är självvalt, bra planerat och både arbetstagare som arbetsgivare är nöjda med överenskommelsen fungerar arbetsmarknaden och teorin om tillgång och efterfrågan på arbetskraftsutbud.

Men när individen bara erbjuds en deltidstjänst trots att hon har önskemål om heltid, så överensstämmer inte tillgång och efterfrågan. Och så är det på många områden inom skattefinansierad sektor, där erbjuder inte arbetsgivaren mer än deltid. Noterbart är att detta oftast gäller inom områden med företrädesvis kvinnor anställda. Det handlar oftast om vård- och omsorgsarbeten, men ytterst sällan inom yrken inom teknisk förvaltning, vaktmästeri osv. Och vad är det för kön som dominerar där? Suck. Att det fortfarande år 2009 ska se ut på detta vis – att männens arena anses vara heltid medan kvinnornas är anpassningsbara är helt enkelt oanständigt!

Det offentliga har därmed på sitt sätt dubbla budskap till kvinnor. Heltidarbete är en förutsättning för en framtida bra pension. Men stora delar av arbetsmarknaden för kvinnor (med den offentliga sektorn som arbetsgivare) har fortfarande tjänster som klart understiger 100 % och snarare ligger på 50, 75 eller 80 %.

Deltidsarbete, frivilligt eller inte, ger konsekvenser för hela livet. Ersättningar vid sjukdom och pension blir sämre. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor får ett ökat beroende av man eller stat för sin försörjning.

Så länge ett par som varit överens om att en av makarna ska ha lägre arbetstid än den andra och kärleken består så klarar den gemensamma familjeekonomin troligen situationen. Men en separation efter 15 år tillsammans, där kvinnan arbetat deltid den största delen ger andra effekter. Då har mannen full pott i pensionspoäng med sig, det har inte kvinnan.

En annan situation uppträder om makarna fortsätter att leva tillsammans fram till pensionen. Den typiska familjen består av en make som är äldre, män dör tidigare än kvinnor, och kvinnan som blir änka måste klara sig på sin egen, avsevärt lägre pension resten av livet.

Moderatkvinnorna värnar familjen och familjens rätt att fatta beslut om hur man ska jobba och leva. Vi värnar också möjligheten till deltidsarbete och ställer inte upp på lagstiftning som tvingar en arbetsgivare att erbjuda heltid – vi inser att det kan stjälpa vilken skohandel som helst för att ta ett begripligt exempel. Men vi vill se klara och tydliga förändringar som gör att vi slipper se kvinnor som morgondagens fattigpensionärer.

Där har den offentliga sektorn har ett ansvar. Vi vill att den ska vara ett föredöme och förebild. Kommuner och landsting ska därför erbjuda möjlighet till heltidstjänster för dem som så vill. Ett sätt är att exempelvis införa fler så kallade kombinationstjänster, där man delar sin arbetstid mellan flera arbetsplatser.

Vi vill också gå ett steg längre när det gäller intjänade pensionspoäng. Det handlar dels om att föräldrar ska kunna dela sina intjänade pensionspoäng lika under småbarnsåren, men också om att utreda om pensionspoäng under småbarnsåren ska kunna ingå som gemensam egendom vid en bodelning. För då får båda föräldrarna samma villkor. Hela livet. Också som pensionärer.

MAGDALENA ANDERSSON
Ordförande Moderatkvinnorna