AVSLÖJANDE: Sverige ska leda EU:s piratjakt i Somalia

ob
AVSLÖJANDE.
UPPDATERAD. Svenska soldater ska leda jakten på pirater utanför Somalias kust. Ett regeringsbeslut väntas inom kort. Detta bekräftar ikväll överbefälhavare Sverker Göransson för Politikerbloggen och TV4Nyheterna.

Mer om avslöjandet i TV4Nyheterna ikväll kl0ckan 19 och 22.

Så sent som i tisdags avslutades den svenska insatsen i Adenviken utanför Somalias kust. Där har 152 svenskar jagat pirater tillsammans med trupper från bland annat Italien, Tyskland och Spanien.

– En mycket lyckad insats, enligt överbefälhavaren Sverker Göransson som Politikerbloggen och TV4Nyheterna mötte när han besökte de svenska förbanden i norra Sverige.

Enligt ÖB kommer inom kort ett regeringsbeslut om en ny stor insats för svenska soldater. Nu handlar det om att ta över ledningen för hela EU:s insats i Adenviken.
– Som planen ser ut just nu kommer vi ta över ledningsansvaret i april nästa år. Det krävs ett regerings- eller riksdagsbeslut i det här avseendet också, och det kommer ju, konstaterar Sverker Göransson.

Det är en mycket omfattande insats som planeras. Ett 40-tal svenskar ska leda högkvarteret i Adenviken från ett av fartygen i området. Därutöver kommer ytterligare cirka 150-200 personer att bemanna de svenska fartyg som deltar i insatsen. Totalt ska 2 000 europeiska soldater stå under svenskt befäl från april nästa år.

– Det är en utmärkt möjlighet med den kompetens som vi besitter i vår marin att också göra det där ute och prova att det fungerar, säger ÖB.
Men det kommer att kosta pengar?
– Ja, men inte mycket mer pengar än det engagemang vi redan har nu. Men det blir ett annat innehåll, ja. Men det är också nyttigt för oss att visa och prova att vi kan.

Källor inom försvarsmakten uppger ikväll att det framöver kan bli aktuellt att sätta in svenska JAS Gripen i jakten på piraterna utanför Somalias kust. På det sättet skulle Sverige kunna visa upp stridsplanen i verkliga operationer och skaffa sig bra försäljningsargument.
– Det är fullt möjligt att göra det, och då primärt i övervakning, alltså spaningsroll i vår terminologi. Det är just nu inte inom ramen varken för den ekonomi vi har eller den plan vi har, konstaterar ÖB.

Sverker Göranssons företrädare Håkan Syrén är i dag ordförande för EU:s militärkommitté. Göransson medger att de flera gånger diskuterat situationen i Adenviken, men han förnekar att det är Syrén som föreslagit att det svenska försvaret ska leda den kommande operationen.

Mer i TV4Nyheterna klockan 19 och 22 ikväll.