GISSÉN “Allt vänds till Håkan Juholts nackdel”

%22Allt%20v%C3%A4nds%20till%20H%C3%A5kan%20Juholts%20nackdel%22
GISSÉN KOMMENTERAR. TV4:s politiske kommentator Helena Gissén analyserar turbulensen kring Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt.

Se inslaget här.