NOVUS Har Folkpartiet gjort skolan bättre?


NOVUS. Skolan är Folkpartiets stora profilfråga. Men 53 procent av svenskarna tycker inte att Folkpartiet gjort skolan bättre. Det visar en mätning från Novus som presenteras av TV4 idag.

Läs mer här.

1000 personer fick frågan: Anser du att Folkpartiet har gjort den svenska skolan bättre sedan alliansen bildade regering 2006?

21 procent svarade ja, 53 procent nej.

Bryter man ned siffrorna på partinivå syns en tydlig skillnad mellan blocken. 48 procent av de borgerliga väljarna svarar ja, 28 procent nej. Bland de som uppger att de röstar på något rödgrönt parti svarar 5 procent ja, 82 procent nej.