– Ta fast bidragsfuskarna men låt bli de sjuka


DEBATT. Försäkringskassan får gärna göra satsningar för att ta fast de som fuskar och lever loppan på systemet, men de behöver inte misstro de som är sjuka och i årtionden jobbat och gjort rätt för sig. Det skriver Caroline Opsahl (M) på TV4/Politikerbloggen.

Läs artikeln här.

Ta fast bidragsfuskarna – men låt bli de som är sjuka

I vissa fall i Sverige tillåts inte människor sjukförsäkring även om de är sjuka, ens mindre om man är egen företagare och varit sjukskriven en längre tid. Nyligen rapporterade TV4-nyheterna kring att försäkringskassan gör stora satsningar för att ta fast bidragsfuskare.

Alliansens reformering av sjukförsäkringen är en av de viktigaste reformerna som de genomfört. Tidigare fastnade många människor i stora system med långa sjukskrivningar utan att få någon hjälp. Reformeringen av sjukförsäkringen var nödvändig för att ge de människor som var friska en väg tillbaka i ett självförsörjande liv och de med svårigheter rehabiliterande stöd och hjälp. Alla som kan och vill jobba ska också ha ett jobb att gå till, vilket är en förutsättning för att vår välfärd ska kunna stötta människor som inte kan jobba och är i behov av hjälp. Det måste finnas en sjukförsäkring som fungerar för dem som är i behov av den. Alliansens sjukförsäkring som sätter människans behov av stöd och hjälp i centrum är verkligen bra och önskvärd. Men i vissa fall brister även den hjälp som människor behöver då livet ibland tar en oförutsedd vändning.

Att vara uppväxt i en familj med en extrem hög arbetsmoral och vilja att bidra till samhället blir i flera lägen svårt. Inte bara när helger och semestrar prioriteras bort för att få företagen att gå runt, utan också när det inte finns tid för att bli eller mot all förmodan vara sjuk. Med arbetsmoralen i ryggmärgen var det inte helt lätt för min pappa att från sjukhussängen ta kontakt med försäkringskassan efter flera månader utan inkomst, i stort hopp om sjukförsäkring. Sjukförsäkringen som var hans sista utväg för att kunna försörja sin familj. Min pappa, utan en enda dag som arbetslös i hans 50-åriga liv, blev misstrodd av försäkringskassan. Min pappa kan inte jobba och försörja sin familj eftersom hans hälsa och sjukdom sätter krokben för honom, samtidigt som försäkringskassan inte tror på att han är sjuk och därför inte ger honom sjukförsäkring. Tydligen går det inte att vara egen företagare, sin egen arbetsgivare och samtidigt vara sjuk i en längre period – då misstänks man att fuska till sig försäkringspengar.

Länge har min tanke varit att vägen tillbaka till arbete inte är höjda bidrag – utan snarare genom egen försörjning. Ironiskt nog med tanke på arbetsmoralen som förföljt mig. Arbete har varit viktigt, inte bara för familjens försörjning, utan också för att kunna få lite mer makt över sitt eget liv och att kunna göra det familjen längtat efter och kanske drömt om. Arbete är fortfarande viktigt, men att ens föräldrar så länge faktiskt kämpat och bidragit till samhället, inte tillåts stöd när det behövs som mest under ett skede i livet – det känns och är katastrofalt. Försäkringskassan får gärna göra satsningar för att ta fast de som fuskar och lever loppan på systemet, men de behöver inte misstro de som är sjuka och i årtionden jobbat och gjort rätt för sig! Familjer måste kunna försörja sig, även i de stunder då livet faller. Vi måste hjälpa snarare än stjälpa familjer som är i nöd.

Caroline Opsahl
1:e vice distriktsordförande
Moderata Ungdomsförbundet i Bohuslän