Fri invandring är ett naturligt ställningstagande

askeljung
DEBATT.
Oavsett vilken inriktning på Centerpartiets politik som partistämman i mars kommer att förespråka så är det vitalt att resultatet blir ett tydligt idéprogram som det går att bygga en tydlig politik utav. Vi menar att det inte är möjligt om vi inte står för fri invandring och en radikal federalism.

I dagarna har förslaget till Centerpartiets nya idéprogram debatterats flitigt i olika medier av alla möjliga företrädare, alla från vanliga medlemmar till Annie Lööf. Det är hoppfullt med en såpass livlig och engagerande debatt om vår framtid och att vi för en konstruktiv diskussion om vilken ideologisk riktning som Centerpartiet ska anta. Vill vi vara ett politiskt visionärt och principiellt alternativ så måste vi våga ta strid för vår ideologiska särart. Att stå upp för skrivelserna om fri invandring och federalism är särskilt viktigt, då de enligt oss stakar ut den rimliga vägen framåt för framtida centerpolitik.

Alla tycks ha en åsikt om Centerpartiets idéprogram. Aftonbladets Daniel Swedin kallar programmet för tokliberalt och flera centerpartister har i media uttalat sig om att det behövs ett mer “socialliberalt” program. Tydligt är att många ser förslagen om exempelvis fri invandring och regionaliserade skattebaser som alltför extrema eller orealistiska. Vi menar att de utgör principiella ställningstaganden som Centerpartiet måste stå för om man menar allvar med att utgöra ett liberalt, decentralistiskt alternativ till dagens politik.

Centerpartiet har länge setts som Sveriges otydligaste part och trenden i opinonen har varit nedåtgående sedan sjuttiotalet. Detta är knappast nyheter ens för den slentrianmässigt politiskt intresserade medborgaren; tvärtom har Centerpartiets tydlighetsproblem länge varit en nyhetsmässig stapelvara. Vi anser därmed att de förslag och tankar som förs fram i idéprogrammet är välkomna, då de utgör en tydlig och ideologisk bas att driva centerpolitiken ifrån.

De centerpartistiska företrädare som kritiserar de lagda förslagen har ett ansvar för att peka ut en alternativ politisk riktning med samma visionära och ideologiska verkshöjd. Detta har inte gjorts. Tvärtom har man grundlöst och slentrianmässigt kritiserat programmet som nyliberalt. Nyliberalism innebär att man vill införa en nattväktarstat, vilket aldrig har förespråkats i dessa diskussioner. Tyvärr har denna okunskap inför grundläggande ideologiska begrepp varit alltför vanlig bland företrädare för ett parti som historiskt ofta agerat utifrån pragmatism snarare än ideologi. Idéprogrammet i sin nuvarande utformning är tydligt socialliberalt med stort fokus på personlig frihet och egenmakt, vilket också är en rimlig ideologisk grund för den centermärkta politiken.

Regionaliserade skattebaser och lokal lagstiftning skulle ge regioner och kommuner reell bestämmanderätt och medel att omsätta egna visioner i praktiken istället för att vara beroende av statliga bidrag. Det skulle möjliggöra en riktig institutionell konkurrens liknande den som finns i USA. Ett exempel är staden Sandy Springs (i samma storlek som Eskilstuna kommun) som endast har sju heltidsanställda, vilket utgör ett föredöme för kommunal förvaltning och hushållning med skattemedel. Det är det som federalism innebär; att ge alla delar av landet möjlighet att växa och leva på sina villkor. Denna ambition har varit vägledande för Centerpartiets politik i över hundra år och det vore glädjande att på allvar göra federalismen till konkret centerpolitik.

Fri invandring är likaledes ett naturligt ställningstagande för en frihetsrörelse som ser människorna före systemen. Över 2000 människor dör varje år när de illegalt försöker invandra till EU. Nyanlända svenskar går i upp till 12 år utan att få jobb. Vi ser stängslen runt de spanska enklaverna i Marocko, militärpatrullerna längs gränsen mellan Mexiko och USA och den israeliska muren på Västbanken. Allt detta är resultat av det statskramande och den förändringsrädsla som tyvärr i mångt och mycket är norm i västvärlden. Vi vill vara del av det Centerparti som går till storms mot orättvisor och hinder, oavsett om de utgörs av murar på arbetsmarknaden, murar i verkligheten eller byråkrater på Migrationsverket.

Oavsett vilken inriktning på Centerpartiets politik som partistämman i mars kommer att förespråka så är det vitalt att resultatet blir ett tydligt idéprogram som det går att bygga en tydlig politik utav. Vi menar att det inte är möjligt om vi inte står för fri invandring och en radikal federalism. Utan tydlighet och utan frihet så kommer Centerpartiet att tyna bort och försvinna.

Alfred Askeljung (C)
Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Simon Palme (C)
Distriktsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund Storstockholm

Algot Thorin (C)
Vice förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund