Folkförankring anno 2013, var är den?

lenabartholdson
DEBATT. Vår säkerhet är en angelägenhet för alla, inte bara för den politiska eliten. I det här sammanhanget konstaterar jag att den mediala diskussionen om utmaningar och möjligheter som påverkar vår säkerhet inte håller måttet. Det skriver Lena Bartholdson, generalsekreterare i Folk och Försvar, på Politikerbloggen idag då rikskonferensen i Sälen inleds.

Folkförankring anno 2013, var är den?

Vi lever i en osäker värld. En osäkerhet som är resultatet av ett allt mer komplext sammanhang, där i stort sett allt hänger ihop med allt. Dagens säkerhetspolitiska utmaningar består inte enbart i militära hot, utan även icke-militära omständigheter som tillgången på energi, klimatförändringar, handelsflöden, för att inte tala om informationsflöden.

Mångfalden av faktorer gör det svårt att få en begriplig bild av vad som egentligen spelar roll, och på vilket sätt. Är klimatförändringarna ett hot eller något vi anpassar oss till? Vad innebär framgång i en FN-insats? Vilken information från Syrien är tillförlitlig just nu? Hur kan vi mäta försvarsförmåga och vad ska Sverige försvaras mot? Frågorna är många, men de konkreta svaren är få och varierar dessutom mycket beroende på vem du frågar.

Trots sin litenhet är Sverige ett land med stort internationellt engagemang och spetskompetens inom flera områden. Det här gör oss till en uppskattad och efterfrågad partner i olika sammanhang. Inte minst efter insatsen i Afghanistan, räddningsarbetet på Haiti och det snabbinsatta militära bidraget till Operation Unified Protector i Libyen.

Vi möter internationella utmaningar tillsammans med andra, allt annat är otänkbart. Skulle vi behöva möta ett militärt hot på hemmaplan, förvisso inte ett realistiskt scenario inom den närmsta framtiden, behöver vi göra även det tillsammans med andra. Enligt överbefälhavare Sverker Göranson kan vi stå emot ett begränsat militärt angrepp i upp till en vecka. Under den tiden gäller det att vi får förstärkning. Man kan givetvis även tänka sig andra typer av hot, inte bara militära. Cyberhot är till exempel något som vi dagligen utsätts för. I dagsläget tycks dessa hot hanteras, men här återstår mycket för att rusta oss och för att känna kontroll. Samverkan är det bevingade ledordet, dessvärre inte helt lätt att konkretisera på ett smidigt och naturligt sätt.

Vår säkerhet är en angelägenhet för alla, inte bara för den politiska eliten. I det här sammanhanget konstaterar jag att den mediala diskussionen om utmaningar och möjligheter som påverkar vår säkerhet inte håller måttet. Visst finns det insatta skribenter, men de är inte många. Under förra året seglade det upp ett antal ämnen av komplicerad natur; beslutet om inköp av ny version av JAS Gripen, den s.k. Saudiaffären, en budgetproposition, en kommande ny polisorganisation, Försvarsmaktens förmågemässiga framtid och budget, hur vi kan ge och ta emot hjälp, bara för att nämna några. En del av de här frågorna talades och skrevs det mycket om, andra inte alls. En del gånger blev det synnerligen enkelspårigt, andra gånger på djup detaljnivå. Det är givetvis svårt att sätta komplexa ämnen i ett relevant sammanhang. Men jag skulle vilja efterlysa fler nyanserade analyser och diskussioner, där händelser fogas in i ett bredare sammanhang och där man även väver in hur ett skeende kan påverka andra.

Det pågår en ständig försvars- och säkerhetpolitisk debatt och diskussion. Bland annat har vi flera aktörer som arrangerar seminarier. Folk och Försvar arrangerar exempelvis ett 50-tal seminarier per år. Den stora majoriteten av dessa äger rum i Stockholm och för att göra dem så tillgängliga som möjligt webbänder vi i stort sett allt. Ett stort antal försvarsbloggare, och twittrare, för dessutom djuplodande resonemang kring vår egen militära förmåga och omvärldsförändringar (läs: Ryssland), många gånger på detaljnivå. Så visst finns det forum. Men är de lätta att ta till sig för andra än de redan intresserade, och insatta?

En osäker värld möts bäst med en informerad och engagerad befolkning. Tyvärr rankas de här frågorna inte alls högt, enligt undersökningar som har gjorts inför riksdagsval.

Vad är det som påverkar vår säkerhet? Det finns många svar. Låt dem vädras och bidra till att bredda vår kunskap och vårt engagemang. Det handlar om folkförankring, detta något diffusa begrepp som jag tror många gör olika tolkningar av. Medias roll borde vara självklar.

Under vår Rikskonferens i Sälen den 13-15 januari kommer många av de här frågorna diskuteras. Följ den gärna via vår webbplats.

Lena Bartholdson
Generalsekreterare i Folk och Försvar

Foto: Folk och Försvar