Vår generation måste ges chansen


DEBATT.
Dagens skola är ohållbar. Lärare vacklar under den administrativa bördan och sliter för att deras elever ska uppnå önskade betyg. Det spelar ingen roll om kunskapen försvinner så fort provet är avklarat, det viktigaste är att klara själva provet. Det skriver språkrörskandidaten Julia Finnsiö (MP) på TV4 Politikerbloggen.

Vår generation måste ges chansen

”Kravallerna som började på grund av Instagramkontot fortsätter utanför ett nytt gymnasium, och det fortsätter av andra skäl också, på grund av någon frustration som vi inte har ord för.
Någonting måste ändras eller hända. Vår generation kommer flippa ur.”

Så skrev Alice Bratthammar och Amanda Ivanović på Aftonbladet Kultur den 25 januari i år. Texten handlar om det så kallade Instagramupploppet, som de sett och beskriver inifrån.
Texten hyllas av vissa, men kritiseras av andra. En moderat riksdagsledamot skriver om Bratthammar och Ivanović på sin blogg, med rubriken ”Klipp dig och skaffa dig ett jobb”. Han menar att de har fått fel uppfattning om verkligheten. Han menar att de inte har det så svårt ändå. Han menar att om de bara tar sig i kragen och slutar skolka så kommer allting att ordna sig.

Det är häpnadsväckande att en svensk riksdagsledamot står för den här människosynen. Vi kan inte ta ifrån människor deras känslor och upplevelser. Vi behöver inte heller acceptera deras känslor som sanningar. Men vi måste ta den oro som unga människor känner inför framtiden på allvar.

Ungdomsarbetslösheten är utbredd och många kommer ha svårt att få ett jobb, både efter gymnasiet eller högre utbildning. Skolan är enbart ett institut för att sätta en siffra på ett papper, inte för livslångt lärande och utveckling. Vi unga blir inte erbjudna att delta i demokratin, utan blir reducerade till tysta åskådare medan politikerna gärna pratar om oss – aldrig med oss.

Det finns en uppfattning om att unga är kroniskt ointresserade av politik och demokrati. Min upplevelse är snarare den motsatta. Två av mina tidigare jobb har bestått till största del av att vara ute i skolor och prata med ungdomar – dels som utbildare för en organisation som jobbar med normkritik och dels som kampanjarbetare på heltid i valrörelsen. När jag är ute i skolor och pratar med ungdomar upplever jag sällan ett ointresse för politik. De elever jag träffar visar sig ofta vara väldigt engagerade – när de faktiskt involveras i en diskussion.
Demokratin är viktigare idag än någonsin, men demokrati är heller ingen självklarhet. Den kräver att man erbjuds olika perspektiv och kunskap. Från den kunskapen får man dra egna slutsatser och komma fram till i princip vad som helst inom det demokratiska samhällets ramar, men det viktiga är att alla erbjuds den kunskapen. Alla måste kunna delta i demokratin på lika villkor. För att unga människor ska ha både kapaciteten och kunskapen att delta i samhället är det därför otroligt viktigt att vi har en fungerande skola.

Dagens skola är ohållbar. Lärare vacklar under den administrativa bördan och sliter för att deras elever ska uppnå önskade betyg. Det spelar ingen roll om kunskapen försvinner så fort provet är avklarat, det viktigaste är att klara själva provet. Eleverna möter en standardiserad undervisning där klasserna ofta är så stora att man inte får chans att få enskild hjälp från läraren. För de som har det svårare i vissa ämnen kan det dröja fram tills man får en varning om underkänt betyg tills något händer.

Elever måste få inflytande över sin egen skolgång. Ett samspel mellan elever och lärare är nödvändigt för att skolgången ska bli givande och ge resultat. Dels för att engagemanget och intresset för undervisningen ökar från elevernas sida, vilket underlättar för läraren, men även för att eleverna ska få uppleva demokrati på en grundläggande nivå.

Endast genom att ungdomar får möjlighet att själva delta i sin egen utveckling, att de får en plats i demokratin, endast då kan dagens ungdomar få hopp för framtiden. Jag kandiderar till språkrör för Grön Ungdom för att jag vill ha en demokrati där alla kan delta på lika villkor och där ungas röster blir hörda. Vi måste prata mer politik, både inom vår egen organisation men i förlängning också med andra ungdomar. Grön Ungdom som organisation har ett stort valrörelseår framför sig. Till 2014 ser jag framför mig hur alla medlemmar som vill ska kunna känna sig säkra nog att gå ut i skolor och prata politik. Så bidrar vi till demokratin – tillsammans.