Vi kräver att mäns våld mot kvinnor prioriteras


DEBATT. Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Politiker och makthavare gömmer sig bakom tomma ord om den svenska jämställdheten samtidigt som verkligheten ser helt annorlunda ut. Det skriver Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster och Felicia Ohly, ordförande Ung Vänsters feministiska utskott.

Onsdagens program från Uppdrag granskning visar på hatet och hoten som många kvinnor i offentligheten möter. I programmet intervjuas kvinnor som tvingas stå ut med förlöjligande, kränkningar och rena dödshot, bara på grund av sitt kön. Programmet visar med smärtsamt tydlighet att det fortfarande provocerar att kvinnor uttrycker sig och tar plats. I kvinnornas upplevelser blottas könsmaktordningens allra mörkaste sidor. Debatten om näthatet handlar i grund och botten om ett utbrett hat mot kvinnor som finns på betydligt fler arenor.

För många kvinnor och tjejer är våld och hot om våld vardag. Varannan kvinna har någon gång varit utsatt för våld av en man och en tredjedel av alla tjejer har under de senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling. Det är samma struktur som ligger till grund för att kvinnor hotas på nätet som också tvingar tjejer ta omvägar i skolkorridoren för att slippa kommentarer om sitt utseende. Hoten om våld skapar en vardagsrädsla som begränsar livet för halva befolkningen.

Det får vara nog med tomma ord från politiker och makthavare, vi förväntar oss att regeringen på riktigt agerar mot mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att regeringen tillsätter en utredning om hur mäns näthat kan bekämpas, men samtidigt räcker det inte att bara konstatera läget. Samhället måste agera.

Ska vi kunna förstå det hat och de hot som sker på nätet gäller det att vi pratar om vad det faktiskt är. Ett dödshot är likafullt ett dödshot även om det sker via mail eller sociala medier. Samtidigt blir många kvinnor som anmäler hot inte tagna på allvar av polisen och rättsväsendet. Många utredningar läggs snabbt ned i brist på bevis. Vi kräver att mäns våld mot kvinnor prioriteras och att samtliga instanser inom rättsväsendet får obligatorisk utbildning i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. De tjej- och kvinnojourer som idag gör ett ovärderligt jobb kring frågor som rör mäns våld mot kvinnor ska få större möjligheter att arbeta förebyggande och med stöd och hjälp till de som utsatts. Då krävs att stat, landsting och kommuner tar ett större ansvar för att långsiktigt finansiera tjej- och kvinnojourernas arbete.

De män och killar som skriver hatkommentarer på internet agerar inte i ett vakuum. Genom att låta sexistiska och rasistiska kommentarer passera runt fikabordet eller i omklädningsrummet legitimeras även hoten och våldet. Den som inte säger ifrån när kompisen drar våldtäktsskämt eller uttrycker sexistiska åsikter är medskyldig. Det är en unken manslojalitet som måste brytas.

Likaväl behövs platser där tjejer och kvinnor kan diskutera mäns våld mot kvinnor och hitta strategier mot trakasserierna. Feministiskt självförsvar är ett svar på det sexualiserade våldet och ger verktyg för att hantera den vardagsrädsla som kvinnor bär på. Genom självförsvaret kan kvinnor och tjejer bygga verktyg för systerskap och för att hantera våldet. Ung Vänster kräver att feministiskt självförsvar inkluderas i grundskolans obligatoriska undervisning samt som en valbar kurs på gymnasiet. Frågor om sexualiserat våld, jämställdhet, makt och kön måste ges mer utrymme i skolan i stort.

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Politiker och makthavare gömmer sig bakom tomma ord om den svenska jämställdheten samtidigt som verkligheten ser helt annorlunda ut. Det är nog med undanflykter, det är dags att agera mot mäns våld mot kvinnor oavsett om det sker på gatan, hemma i vardagsrummet eller på nätet.

Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster
Felicia Ohly, ordförande Ung Vänsters feministiska utskott

Foto: Ung Vänster