Gör 2013 till året för samarbete i klimatfrågan!

kitty
DEBATT. Jag kandiderar till språkrör för Grön Ungdom för att tillsammans med våra medlemmar göra år 2013 till året för samarbete i klimatfrågan. Vi unga har stor betydelse i inte bara framtidens utan även dagens klimatarbete. Det skriver språkrörskandidaten Kitty Ehn (MP) på TV4 Politikerbloggen.

Gör 2013 till året för samarbete i klimatfrågan!

I fredags förra veckan hölls ett seminarium om det globala klimatarbetet. Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor, Anna Lindstedt, talade om vikten av samarbete i klimatfrågorna och om ungas ”stora betydelse” i framtidens klimatarbete. I verkligheten nekas Sveriges unga fortfarande reellt inflytande i den globala och nationella klimatpolitiken. Detta är oacceptabelt. Vi i Grön Ungdom kräver att år 2013 blir året för verkligt klimatsamarbete!

Världens befolkning består till över 50 procent av människor under trettio år. Det är vi unga som kommer att få leva med konsekvenserna av dagens klimatpolitik, men trots detta hålls vi fortfarande utanför beslutsprocessen. Grön Ungdom kämpar för en modern demokrati där den politiska representationen speglar samhället, och där besluten fattas av dem som berörs. Därför kräver vi att Sveriges beslutsfattare slutar hyckla och går från ord till handling för att inkludera fler unga i klimatpolitiken.

FN:s toppmöten skapades som ett gemensamt beslutsforum för politiska delegationer från medlemsländerna i FN. Som resultat av detta är det endast officiella delegater som har mandat att påverka besluten. Under fredagens seminarie fick Anna Lindstedt frågan om hur unga kan få större inflytande över besluten på klimatförhandlingarna. Svaret från Lindstedt var att det måste vara ”upp till varje enskilt land att inkludera unga i den officiella delegationen”.

Trots dessa insiktsfulla ord har Sveriges arbete med att inkludera unga i den officiella delegationen stått helt stilla. År 1992 tog riksdagens utrikesutskott beslut om en motion vid namn ”Ungdomsdelegat i FN”. Motionärerna skrev att FN är ett allt mer betydelsefullt forum för att hitta lösningar till världens växande miljöproblem, och att det mot denna bakgrund var viktigare än någonsin att involvera unga människor i FN-arbetet. Motionen avslogs och tjugo år senare är läget oförändrat. Sveriges unga nekas fortfarande inflytande över framtidsbeslut både i FN:s klimatförhandlingar och på hemmaplan.

Opinionsundersökningar visar att unga är mer politiskt intresserade idag än vad tidigare generationer var vid samma tidpunkt i livet. Samtidigt visar siffror från Ungdomsstyrelsen att endast 13 procent av Sveriges unga känner att de har stort eller ganska stort inflytande över politiska beslut, och enligt en forskningsstudie från TCO har mindre än en av fyra ungdomar en positiv framtidstro.

Grön Ungdom inser vikten av ungdomsinflytande i klimatpolitiken. Unga ska ha inflytande för att det är deras rättighet, men också för att deras kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs vid beslutsfattande. Införandet av en svensk ungdomsdelegat till klimatförhandlingarna, i kombination med resurser för informationsspridning om FN-processen bland Sveriges unga, skulle understryka betydelsen av att låta den unga generationen bli aktivt involverad i politiska beslut.

Jag kandiderar till språkrör för Grön Ungdom för att tillsammans med våra medlemmar göra år 2013 till året för samarbete i klimatfrågan. Vi unga har stor betydelse i inte bara framtidens utan även dagens klimatarbete. Det är hög tid att även Sveriges beslutsfattare inser detta.

Kitty Ehn, språkrörskandidat Grön Ungdom och ungdomsrepresentant på FN:s två senaste klimattoppmöten