Grön migrations- och integrationspolitik behövs


DEBATT.
Vi gröna behövs mer än någonsin i migrations- och integrationspolitiken, och får jag förtroendet att fortsätta vara språkrör för Grön Ungdom ska jag jobba stenhårt för att vi ska utföra den uppgiften. Det skriver Björn Lindgren (MP) på TV4 Politikerbloggen.

Grön migrations- och integrationspolitik behövs mer än någonsin

Med en migrationsminister iskallt talar om våra medmänniskor på flykt med ord som ”asylinströmning” och ”volymer” som ska minskas och en moderat partisekreterare som om SD säger ”när ingen annan har resonerat om det, har de pekat på problemen” är det tydligt att Moderaterna inte kommer att stå upp mot främlingsfientligheten – de är snarare närmast en del av den.

Socialdemokraterna har under tiden Miljöpartiet haft sin överenskommelse med regeringen om migrationsfrågor framfört hård kritik mot bland annat omänsklig behandling av asylsökande. Det har varit bra, även om kritiken märkligt nog ofta har varit riktad mot MP, istället för mot M som hela tiden har varit de som hela tiden har stävat emot. Kritiken är lite förvånande, eftersom det traditionellt har varit S och M som har samarbetet kring en alltför osolidarisk invandrings- och flyktingpolitik. Det är lätt att lova i opposition och svårare att svara upp mot det vid makten, så i en eventuell regeringen med S och MP efter nästa val behövs MP för att se till att S inte faller in i gamla mönster när det gäller migrationspolitiken.

Att Sverigedemokraterna brukar peka ut oss gröna som sin starkaste motpol är vi mycket stolta över! Det ska vi vara, både i praktiken och i allmänhetens ögon, men vi ska i första hand vara det genom att tydligt driva vår egen agenda och presentera våra egna förslag – inte genom att vara ett oppositionsparti till oppositionspartiet SD. När publiken obekvämt och frustrerat skruvar på sig efter ett rasistiskt inlägg från SDU i en skoldebatt, ska förväntningarna ligga på Grön Ungdom att svara, och det ska vi göra med kraft.

Men vi gröna behövs inte bara för att förhindra dålig politik och rasism bland andra partier, vi behövs kanske framförallt för att åtgärda felen i dagens migrations- och integrationspolitik. Asylsökande som inte fått sin ersättning höjd sedan 90-talet behöver få mer pengar så att de kan leva på en rimlig nivå. HBTQ-personer som idag blir utvisade till exempelvis Uganda eller Iran och riskerar förtryck eller i värsta fall döden, borde självklart få stanna i Sverige. Kommuner som inte tar sitt ansvar för ensamkommande flyktingbarn ska inte längre kunna neka. Svårt sjuka, som exempelvis det uppmärksammade fallet med Ghanna, måste få stanna i här. Fler familjer måste få återförenas i Sverige.

När det kommer till integrationspolitiken finns det mycket vi behöver förbättra i mottagandet av våra nya svenska invånare. Den utbredda diskrimineringen av de med utländsk bakgrund måste bekämpas, bland annat genom att göra det lättare att driva diskrimineringsmål i domstol. Utländskt utbildade akademiker som idag inte kan jobba med det de är utbildade för behöver få det lättare att verifiera sin utbildning så att de kan ta de jobb de är utbildade för och som arbetsgivarna ropar efter. Uppdelade, segregerade städer där olika grupper i samhället sällan möts behöver lösas upp, med blandat boende när man bygger nytt och stopp för utförsäljning av hyresrätter i attraktiva områden för att förhindra ytterligare segregering. Nyanlända som inte får den språkundervisning de behöver måste mötas av ett bättre SFI som får mer resurser. Miljonprogrammens slitna bostäder och skolor behöver en upprustning – för en bättre boendemiljö, mindre energislöseri och för att boende där ska kunna få jobb med att rusta upp sitt bostadsområde. Listan kan göras lång med förbättringar som behöver göras!

Vi gröna behövs mer än någonsin i migrations- och integrationspolitiken, och får jag förtroendet att fortsätta vara språkrör för Grön Ungdom ska jag jobba stenhårt för att vi ska utföra den uppgiften.

Björn Lindgren (MP)
språkrör Grön Ungdom