S vill se begränsning av religiösa skolor

https://www.tv4play.se/iframe/video/3896237
FRISKOLOR. Socialdemokraterna vill sätta stopp för alla religiösa inslag i skolan. Idag beslutade partikongressen i Göteborg om en ny skärpt politik mot religiösa friskolor. Kalla Faktas avslöjande om könssegregationen vid muslimska Al-Azharskolan kan ha spelat in vid beslutet.