Nya åtgärder mot terrorism

TERRORISM. Regeringen och de fyra borgerliga partierna är överens om nya åtgärder mot terrorism. Det handlar bland annat om att göra det offentliga rummet, gator och torg, säkrare.

– Vi har sett i ett antal attacker, både i Storbritannien och i Stockholm, hur sårbarhet i det offentliga rummet används av angripare, säger inrikesminister Anders Ygeman.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, får i uppdrag att samordna säkerhetsarbetet tillsammans med kommuner och andra myndigheter.

Överenskommelsen omfattar en lång rad punkter. Bland förslagen finns till exempel stärkt samarbete mellan Säpo och Migrationsverket. Så här står det i överenskommelsen:

En effektiv informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket är avgörande för att identifiera personer i migrationsprocessen som kan utgöra ett säkerhetshot.

Vid pressträffen i riksdagen deltog inrikesminister Anders Ygeman (S), Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD).

Hela överenskommelsen hittar ni HÄR.