Pride 2008: Lördag


Reb Kerstinsdotter


Cecilia Westman och Christofer Fjellner


Christofer Fjellner och Oscar Swartz


Anders Pihlblad


Zaida Catalán

Pride 2008: Lördag


Mona Sahlin och Oscar Swartz


Rikard Wolff och Anna-Maria Lindqvist Arrue


Gudrun Schyman


Camilla Lindberg och Oscar Swartz


Tasso Stafilidis


Fredrick Federley


Fredrik “Feffe” Andersson