Rikstinget är slut

Förhandlingarna är avslutade, meddelade presidiet alldeles nyss.
Nu ska partiledaren Göran Hägglund runda av helgens riksting. Han riktar tack och manar till applåder för alla som varit en del av arbetet med rikstinget.
Också journalisterna fick ett tack från kd-ledaren.
Redan vid lunch började utställarna i den stora foajén packa ihop.

Det innebär också slutpunkten för Politikerbloggens direktrapportering. Nästa evenemang vi bevakar ligger inte så långt in i framtiden.
Söndagen den 6 juli startar Almedalsveckan i Visby. Politikerbloggen är på plats hela veckan och rapporterar via både direkt– och bildbloggen.

Wijkmans dåliga rygg

EU-parlamentarikern och ordföranden i kd:s miljögrupp Anders Wijkman har problem med sin rygg.
Han tillbringar mycket tid på resande fot. Just resandet bidrar till ryggproblemen, uppges han ha berättat under rikstinget.

Hur tjock är en kristdemokrat?

Genomsnittet för midjemåttet hos manliga kristdemokrater är 97,8 cm. Kvinnorna har, kanske förväntat, ett mindre omfång: 82,2 cm.

Så tjocka, eller smala, är kristdemokrater. Åtminstone baserat på de 136 personer som låtit sina midjor mätas under rikstinget.

Enligt Sanofi Aventis, som genomför undersökningen, ligger riskzonen för diverse sjukdomar vid 88 cm midjemått för kvinnor.
Männens riskgräns är 102 cm.

Schlaug påminner om Pethrus

Miljöpartisten Birger Schlaug bloggar med anledning av rikstinget. Han anser att det kanske är dags att påminna kristdemokraterna om Lewi Pethrus, som låg bakom bildandet av partiet.

Det första partiprogram man tog fram var, noterar Schlaug, mycket radikalt och låg mer till vänster än dagens kd-politik: Stark fördelning mellan rik och fattig, hård politisk styrning av ekonomin, höga skatter på inkomster och tal om förstatligande av banker.

Det är inte precis de tongångarna när statsrådet Odell talar i dag.

Schlaug menar också att Petrus idéer om en decentraliserad organisation rimmar mycket väl med de som är grunden för gröna partier i dag.

Jämställdhetsbeslut

Rikstinget beslutade på fredagen om riktlinjer för partiets jämställdhetspolitik. Ett axplock:

– De dagar i föräldrapenningen som är reserverade för pappan, de så kallade “pappadagarna”, ska fördubblas. Från 10 dagar till 20 dagar.
– Det ska bli lättare för företagare att erbjuda löneförmåner som underlättar vardagen för föräldrar — t ex barnpassning, städning eller tvätt.
– Premiepensionen ska automatiskt delas mellan makar så länge deras barn är yngre än 12 år. Vill man inte dela måste man aktivt begära det.
– Det ska bli lättare att överlåta VAB-dagar och vårdnadsbidrag till andra än föräldrarna, till exempel mor- och farföräldrar eller andra närstående till familjen.
– Kristdemokraterna ska verka för en kriminalisering av sexköp inom hela EU.